Tomter

Ofta får vi frågan vilken del av husköpet som vi anser vara den allra viktigaste. Och lika ofta blir svaret - läget. Det finns naturligtvis andra delar som också är betydande, men just läget är speciellt. Om du inte trivs med området eller tomten du köpt, kommer du sannolikt inte att trivas i huset heller, oavsett hur det ser ut eller vem du har köpt det av. Och trivs du inte i huset så, ja, då blir ingen glad, allra minst vi. Så visst spelar läget en stor roll.