Fasaden påverkar

Fasaden är husets kostym och kommer att spela stor roll för det omedelbara intryck du vill att ditt hus ska ge. Ett putshus till exempel, signalerar ju något helt annat än ett timmerhus eller ett tegelhus.

Se hur två av våra hus ger helt olika intryck med olika fasader och tak.

Opalen  

OpalenCollage

 

Talgoxen

 TalgoxenCollage

 

Fasader  

Du kan förändra husets utseende med det här olika fasaderna:  

Herrgårdspanel Lock/Läkt  
Liggande panel  
Sekelskiftspanel  
Timmerpanel  
Puts  
Tegel