Villabyggsatsen

När villabyggsatsen levereras kommer den i form av paket med byggmaterial. Dessa är numrerade i monteringsföljd så att momenten hamnar i rätt ordning och samtidigt ser till att alla delar finns där när man behöver dem. Vårt mål är att göra arbetet så pass enkelt att du faktiskt ska kunna bygga ditt hus på egen hand.

Illustration vår vägg

Klicka på bilden för en större version. 

En yttervägg står där den står för att utgöra en del av klimatskärmen. Med andra ord att hålla kylan ute och värmen inne. Kraven på att hela konstruktionen, dvs uppvärmningssystem, täthet, tak, vägg, fönster, dörrar etc blir så energisnål som möjligt är följaktligen väldigt höga.  

Vår vägg  

Vår vägg är 360 mm tjock (U-värde* 0,16) med massiv regelstomme och isolering i stenull. Isoleringen monteras i tre separata skikt, vilket gör att vi får förskjutna skarvar av isolerskivorna.  
* U-värde (anger hur väl ett fönster eller en dörr förhindrar att värme släpps ut. Ju lägre värde desto bättre.)

Kanske minst lika viktigt som att ha en tjock vägg, är att den är tät. Luften får absolut inte röra sig i väggen. Vi använder en utegipsskiva som vindskydd och invändigt en diffusionsspärr.

För att undvika att man punkterar diffusionsspärren vid dragning av till exempel elen, har vi lämnat ett 28 mm stort och separat installationsutrymme. En liten men väldigt praktisk detalj.

Vi har också nyligen tagit fram en helt ny tätningsmetod runt dörrar och fönster som säkerställer att vi inte får läckage runt dessa byggnadsdelar, vilket traditionellt har varit en svag länk.  

Vad ingår i villabyggsatsen?  

Leveransomfattning för våra hus hittar du här.