Byggprocessen

Byggprocessen består kortfattat av olika steg som sker i en viss ordning. De olika stegen är:  

Markarbeten

Arbetet påbörjas från röjd tomt, fri från träd och buskage.  

Grund

Innan du bestämmer vilken grund som är lämpligast att bygga huset på bör du ta hänsyn till en rad naturliga förutsättningar. Sluttar tomten eller är det plant, fuktigt eller bergigt? Beroende på hur det ser ut just där du ska bo väljer du mellan en gjuten betongplatta direkt på mark, en torpargrund eller en källare för ett sluttningshus. 

Åtagande 1- Stomresning

Efter att husets stomme lossats från transportbilen börjar husbygget på allvar. Regelstommen till ytterväggarna reses. Utvändig gips och spikläkt monteras. Takstolarna monteras och yttertaket med den rejäla råsponten läggs ut. Takpapp, tegelläkt, takfotsbräda och vindskivor avslutar stomresningsarbetet på taket. Därefter monteras alla husets fönster och ytterdörrar.  

Nu har du en god uppfattning av hur ditt framtida hus kommer att upplevas från utsidan. Nu monteras även stomme till farstukvist och eventuell balkong.  

Åtagande 2- Utvändig komplettering  

Nu färdigställs husets alla utvändiga detaljer. Ytterväggspanelen kommer på plats i det utförande du valt. Plåtarbeten inkluderar montering av hängrännor, stuprör, ränndalsplåtar, vindskiveplåtar och takfotsplåtar. Takläggning (betongpannor) utförs. Eventuella knutbrädor, foder till fönster och dörrar kompletterar bilden av ditt hus.

Nu börjar vi närma oss slutfasen av de utvändiga arbetena och om du valt en farstukvist eller balkong, så kompletteras även dessa med alla detaljer. Huset är så gott som klart utvändigt och du kan nu se hur huset kommer att se ut från utsidan. Endast utvändig målning återstår.  

Åtagande 3- Invändig komplettering  

Det invändiga arbetet börjar med att alla ytterväggar isoleras. Efter det görs en så kallad diffusionsspärr som förhindrar att fukt letar sig in i ytterväggarna. Därefter monteras glespanel på ytterväggarnas insidor. Diffusionsspärren i taket ansluts mot ytterväggen innan takets glespanel monteras. Sen är det dags att montera en komplett regelstomme att fästa innerväggarna i. Innerväggarna monteras efter ritning och gipsas på en sida.  

Nu återstår bara att montera ventilation och eventuella rör för centraldammsugaren. Elektriker och rörinstallatörer är nu välkomna att göra sitt intåg, innan det är dags att spruta in lösullen på vinden.

Åtagande 4- Färdigt för målning  

I detta skede kompletteras både inner- och ytterväggar med gipsskivor. Vad avser innertaket väljer du mellan klassiska innertakspaneler alternativt gipstak som ger en modernare slät yta. Kök och garderober kan nu börja monteras, precis som dörrkarmar, innertrapp, fönsterbänkar, parkettgolv, fönster- och dörrsmygbrädor.

Efterbeslagning (ingår i åtagande 4)

Återstår att lista dörr- och fönsterfoder, golvsockel samt kakel- och ljusrampslist. Tillbehören till innertrappen monteras samt trycken till dörrar och fönster sätts på plats tillsammans med köksbeslagen du valt; handtag eller knoppar. Alla maskininstallationer som kyl, frys, spis, disk- och tvättmaskin, torkskåp samt eventuell torktumlare monteras av el- och rörinstallatören. Till- och frånluftsdon monteras innan det är dags för slutstädning och slutbesiktning. Nu är det bara att flytta in!  

 

Läs mer om vad som ingår i de olika stegen (pdf).

 

Tips och råd - en byggmanual 

Tips och råd är en byggmanual som stegvis beskriver och ger just "tips och råd" om hur du bygger din Fiskarhedenvilla, Tips och Råd (.pdf).