Så bygger vi ditt hus

Vad gör en hustillverkare? Svaret är inte självklart. Att bygga hus är en omfattande process med många olika parter inblandade. Det finns lagar och regler att förhålla sig till, men vägen från idé till färdigt hus är ändå unik och varierar mellan olika småhusleverantörer. Därför berättar vi här om hur vi bygger hus och vilka fördelar det ger dig som kund. Vill du veta mer? Tveka inte att kontakta någon av våra agenter.

Rubrik 1

Villabyggsatsen

På Fiskarhedenvillan ritar och säljer vi villabyggsatser. Dessutom har vi tagit fram en process som börjar vid första husritningen och slutar när det står ett färdigt hus på din tomt. En process som säkerställer att du som kund, i din roll som byggherre, lever upp till alla myndighetskrav som ställs när du bygger småhus.

Husritningen

Vi utgår från befintliga husmodeller eller dina skisser, som kan vara egenproducerade eller komma från arkitekt. Därefter skapar vi en bygglovsritning. Utifrån bygglovsritningen gör vi en konstruktionsritning med tillhörande materialspecifikation som sedan skickas till Fiskarhedenvillans underleverantörer. 

Logistiken

Utifrån vår materialspecifikation tar våra underleverantörer fram färdigkapat och numrerat material som skickas till vår lagercentral i Borlänge. Här samlar och sorterar vi material från våra underleverantörer i en så kallad huvudleverans av villabyggsatsen. När materialet är komplett skickar vi ut det till din tomt där huset ska byggas. 

Platsbyggt

Fiskarhedenvillans hus byggs på plats. Din tomt är vår fabrik. Det betyder att vi kan anpassa vårt byggande efter de förutsättningar som din tomt ger. Vår leveransprocess säkerställer att allt material kommer till bygget efter en förutbestämd leverans- och monteringsordning, vilket gör arbetet snabbt och enkelt. Detta gäller både huvudleveransen från centrallagret och direktleveranser av t.ex. fönster, isolering, takpannor, kök och vitvaror.

Entreprenaderna

Det är inte vi på Fiskarhedenvillan som bygger huset. Istället har vi nära samarbeten med de fackmän som utför jobbet. Vi arbetar med avtalade priser och de är väl införstådda med hur vår byggprocess går till. Från byggsats till färdigt hus följer sex olika entreprenader:

Entreprenadgrafik


Dessa, tillsammans med villabyggsatsen, utgör ett komplett hus. Vår byggprocess gör att du som kund själv kan bestämma hur mycket eller lite du vill delta i arbetet. När vi diskuterar totalkostnad med dig som kund räknar vi ihop villabyggsatsen, entreprenaderna och alla andra kostnader hänförliga till bygget, allt från byggel till anslutningsavgifter. Något som sedan redovisas i en produktionskostnadskalkyl.

Tillval

Utöver de valmöjligheter som finns kopplade till villabyggsatsen i form av huset design och materialval följer flera val kopplade till de olika entreprenaderna, som val av kakel och tapet. Fiskarhedenvillan, tillsammans med våra entreprenörer, erbjuder ett standardutförande av hög kvalité, men som kund har du möjlighet att göra uppgraderingar och specialbeställningar efter önskemål.

Rubrik 2

Valmöjligheterna

Vi använder oss av katalogmodeller och arkitektritade hus för att inspirera dig som kund, men vi har också möjlighet att skapa ett unikt hus efter dina önskemål. Vår arbetsprocess från skiss till bygglovsritning till konstruktionsritning till materialspecifikation, gör att vi inte är låsta vid några färdiga former. Istället kan vi bygga just det hus som du vill ha. 

Prisvärdheten

Som en av nordens ledande leverantörer av småhus har vi möjlighet att förhandla fram fördelaktiga leverantörspriser. Att våra leverantörer dessutom måttanpassar och sorterar materialet gör att vi minimerar kostnaderna för materialspill och hantverkstimmar. Därför har vi också möjlighet att lämna ett prisvärt erbjudande till dig som slutkund.

Möjligheten att anpassa huset efter tomten

I och med att huset byggs på plats från grunden kan vi anpassa huset efter tomtens geografiska förutsättningar. Många kunder kommer därför också till oss med uppdrag som andra husleverantörer har svårt att klara av.

Möjligheten att bygga själv

Vår byggprocess gör att du som kund har möjlighet att bidra med eget arbete i så stor utsträckning som du önskar. Många väljer idag att leja bort allt arbete, medan andra utnyttjar möjligheten att addera det egna arbetet till husets kontantinsats, för att på så vis nå upp till bankens krav på finansiering.

Ändra på plats

Eftersom huset byggs på plats och inte anländer i färdigbyggda moduler eller sektioner kan du som kund göra justeringar under själva byggprocessen. Kanske inser du att placeringen av ett fönster inte är optimalt, eller att en vägg inte fungerar som du tänkt. Kanske vill du ha fler spottar i taket, eller flytta kontakterna i väggen. Tillsammans med oss är det möjligt att göra sådana justeringar även efter att byggarbetet startat.    

Hantverksmässigt utfört

Vi bygger med lösvirke, en traditionell hantverksmetod vars process vi förfinat med hjälp av modern teknik. Resultatet är ändå det samma, ett gediget uppfört hus. Här slipper du fula fogskarvar och tapeter som spricker när huset rör på sig. När du kliver in i ett hus från Fiskarhedenvillan känner du att det är ordentligt byggt.

Rubrik3 

Vår byggprocess ger dig möjlighet att bygga en villa anpassad efter dina behov, förutsättningar och önskemål. Och oavsett om du bygger ett enklare hus eller en mer exklusiv villa så står vi för marknadens mest prisvärda erbjudande. 

Grafikpengarhus