Husköparprocessen

För att du ska få en bra uppfattning om hur det går till att bygga hus med oss beskriver vi här de olika delarna i processen. Om du vill veta mer är du varmt välkommen att ta kontakt med någon av våra agenter.

 

Rubrikbild

Första kontakten

För att hjälpa dig på bästa sätt inleder vi ofta ett samarbete med att diskutera om du har en tomt klar, vilket typ av hus du tänkt bygga och hur din budget ser ut. Tomt, hus och finansiering är tre grundstenar som är viktiga att ha på plats innan vi går vidare. 

Tomten

LandskapVilken tomt du bygger på spelar en avgörande roll för vilket hus du väljer. Ligger den inom planlagt område bestämmer också kommunens stadsplan vad du får och inte får bygga. Vi träffar dig gärna ute på tomten så snart som möjligt. Dels för att få en bild av omfattningen på arbetet med husgrunden, något som är viktigt när vi sedan räknar på husets totalpris, dels för att vi ska få en bra förståelse för husets förutsättningar. I de flesta fall är det önskvärt att en grundläggare gör en professionell bedömning av de insatser som krävs för att ditt hus ska stå stadigt på marken.

Vad kostar det?

För de flesta kunder är det viktigt att så snart som möjligt få en klar uppfattning om vad det hus de vill bygga kommer att kosta. En offert innehåller byggsatspriset och entreprenadpriserna. Den ger en första indikation om kostnaden för att bygga huset du vill ha. Om du vill gå vidare och vill veta hur t.ex tomtpris och anslutningsavgifter påverkar kostnaden så går vi vidare med en produktionskostnadskalkyl. Oavsett om du fastnat för någon av våra modeller eller om du tagit fram en egen husritning, själv eller med hjälp av en arkitekt, så hjälper vi dig att göra en produktionskostnadskalkyl. Det är en service vi bjuder på och där vi tar hänsyn till alla kostnader som följer med husbygget:

 Produktionskostnadskalkyl

Så här tidigt i processen kan vi inte lämna något exakt pris, men produktionskostnadskalkylen ger en väldigt god uppskattning av hur mycket det kommer kosta att bygga det hus du tänkt dig. Ju mer precis du kan vara i dina val desto närmare kan vi komma slutpriset när vi gör produktionskostnadskalkylen.

Banken

Vi rekommenderar att du så tidigt som möjligt diskuterar husbygget med din bank för att få en realistisk uppfattning om vilka som är dina budgetramar. Längre fram i processen fungerar vår produktionskostnadskalkyl som underlag för banken när de ska lämna sitt skriftliga lånelöfte.

Eget arbete eller färdigt hus

Det är också viktigt att vi tidigt klargör vilken roll du vill ha i byggbrocessen. Fiskarhedenvillan erbjuder tre olika byggformer: 1) Färdigt hus, 2) Delat arbete, 3) Bygg själv. Hur stor eller liten insats du själv planerar att bidra med påverkar både totalkostnaden och byggprocessen.

Byggformer


Köpeavtal

Ni har nu valt att bygga ert hus med Fiskarhedenvillan. Vi mottar stolt uppdraget och gratulerar er till ett klokt beslut. Vid detta tillfälle beställs huvudritningar från vårt ritkontor som underlag för bygglovsansökan. Nu vet vi vilket hus som kommer att byggas, men du fortfarande möjlighet att ändra i ritningarna och precisera dina detaljval.

 Rubrik2

Husritningen

Utifrån dina önskemål och kommunens stadsplanering tar vi fram en husritning. Den baseras på din skiss, någon av våra husmodeller eller ett arkitektförslag. Husritningen är vår utgångspunkt när vi diskuterar förutsättningarna för ditt hus. Här ser vi vilka begränsningar och möjligheter som finns. 

Värme och ventilation

Vilket uppvärmningssystem som är bäst för just ditt hus beror på flera olika saker. Var i landet du bor, hur huset ska byggas, hur stort det ska vara, med mera. Vi diskuterar förutsättningarna och hjälper dig att hitta ett värmesystem som möter dina behov och önskemål. Även detta val påverkar produktionskostnadskalkylen. Läs mer om uppvärmning.

Standard- och tillvalsprodukter för villabyggsatsen

På Fiskarhedenvillan är vi stolta över att leverera villabyggsatser som håller hög kvalité från golv till tak. Samtidigt vet vi att det är viktigt för dig som kund att ha möjlighet att göra dina egna val. Därför finns det ett stort antal tillval som du kan göra till din villabyggsats, allt från köksluckor till hängrännor. Under de kommande månaderna, fram till slutbeställning, är det nu din uppgift att fatta beslut i flera detaljfrågor. Vi förenklar processen genom ett tillvalsformulär där du steg för steg ser vilka val du behöver göra och snabbt får en uppfattning om hur olika val påverkar kostnadsbilden. Dessutom tillhandahåller vi en tillvalskatalog där vi samlat många av våra tillvalsprodukter.

Bygglovet skickas in

Sedan du för första gången tog kontakt med oss har vi diskuterat hur ditt hus ska utformas. Vi har vridit och vänt på husritningen, vägt för- och nackdelar. Nu är det arbetet färdigt och det är dags att skicka in bygglovsritningen. På Fiskarhedenvillan hjälper vi dig att ta fram och fylla i alla de handlingar som är kopplade till bygglovsansökan. Kommunens byggnadsnämnd granskar sedan det nya huset för att se att det passar in i omgivningen och uppfyller de krav som finns för bygglov.

 

Rubrik3

Rita kök

KökUtformningen av köket, husets hjärta, kräver ibland nästan lika mycket tankearbete som husritningen. Funktion, design, gemenskap är några delar att ta hänsyn till och dina önskemål är högst personliga. Arbetet sker tillsammans med Fiskarhedenvillans köksritare i Borlänge. Parallellt med detta tittar vi också på bad och andra våtutrymmen. 

Bygglovet blir godkänt

I och med att bygglovet blivit godkänt begränsas dina möjligheter att göra förändringar i huvudritningen. Nu är ramverket satt, men du kan fortfarande ändra detaljer som antalet spottar i taket, läget på eluttagen, och det finns fortfarande möjlighet att skapa platsbyggda lösningar.

Slutbeställning villabyggsats

Nu är bygglovet klart, vi har ritat upp kök och badrum och du har fattat beslut kring de tillval som följer villabyggsatsen. Vid det här läget är det dags att göra en slutbeställning. Det betyder att vi beställer en konstruktionsritning från Fiskarhedenvillans huvudkontor i Borlänge. Denna ritning ligger sedan som underlag för den materialspecifikation som tas fram och som styr leveranserna till byggplatsen. I samband med slutbeställningen får du också ett leveransdatum.

Entreprenader och hantverkare

TruckVi har redan diskuterat hur mycket du själv vill och kan bidra med i byggandet av ditt hus. Nu är det dags att knyta olika entreprenörer (hantverkare) till projektet. Fiskarhedenvillan har långtgående samarbeten med ett stort antal fackmän. Med dessa är priserna avtalade på förhand och kontrakten är upprättade, färdiga för underskrift. Vill du ha hjälp av våra samarbetspartners blir det någon av dessa. Alternativt avtalar du med egna entreprenörer, och väljer då naturligtvis själv vem som ska göra jobbet.

 

 Rubrik4

Byggsamråd

I din roll som byggherre ska du tillsammans med en byggnadsinspektör och kontrollansvarig träffas på kommunen för genomgång av byggnationen. Här säkerställer kommunen att huset och byggprocessen lever upp till befintliga lagar och regler. Samtidigt har du möjlighet att åter gå igenom den byggprocess som ligger framför dig. Vår erfarenhet är att ju mer insatt du som kund är i arbetet, desto lättare kommer du att ha att fatta de beslut som ska ta längs vägen.

Byggstartsmöte

När slutbeställningen är gjord och vi har tecknat avtal med de olika entreprenaderna träffas alla inblandade parter för ett så kallat byggstartsmöte. Här finns du med, din agent från Fiskarhedenvillan och representanter från de entreprenörer som ska vara med och bygga ditt hus. Vi gör upp byggplanen och bestämmer datum för de olika leveranserna.

Standard- och tillvalsprodukter för el, plattsättning, VVS och måleri

Precis som till villabyggsatsen följer det flera olika val i de olika entreprenaderna. Det är nu du ska välja bland annat tapeter, kakel och toalettstolar. I grunden har du ett standardutförande som håller hög kvalité och erbjuder många valmöjligheter. Samtidigt finns möjlighet att göra olika upp- och nedgraderingar, beroende på vilka prioriteringar du vill göra. När i tid du måste göra dina val följer den byggplan som vi gemensamt upprättat under byggstartsmötet.

 

 Rubrik5

Arbetet påbörjas

Alla förberedelser, alla beslut, allt arbete som lagts ned från din och vår sida landar nu i att bygget kan påbörjas. Det sker i olika etapper efter en färdig processbeskrivning från oss på Fiskarhedenvillan. En sak som skiljer oss från andra aktörer på marknaden är just den kostnadseffektiva, men samtidigt genuina, hantverksprocess som leder fram till husets färdigställande. 

  Byggsteg

Nu är huset klart. Nyckeln till entrén ligger äntligen i din hand.

Välkommen hem!

 Nycklar