Lektion 6: Energiberäkning

Innan du får bygglovet godkänt av kommunen gör vi på Fiskarhedenvillan alltid en energiberäkning. Det gör vi för att se ungefär hur mycket energi ditt hus kommer att dra och vilka energikällor du har att välja mellan. Med andra ord räknar vi på hur många kWh det kommer krävas av respektive energikälla att värma upp ditt hus per år, med utgångspunkt i ditt nya hems förutsättningar och egenskaper. Här kan du se hur vi har beräknat energiförbrukningen för månadens hus

Vi tar också hänsyn till Boverkets riktlinjer för nybyggda villor. Du kan läsa mer om hur Boverkets krav ser ut och hur de påverkar din energiberäkning på deras hemsida . Den färdiga energiberäkningen används sedan som komplettering till ditt bygglov.