Lektion 5: Bygglovsansökan

Så var vi nu framme vid bygglovet. Givetvis förutsatt att du har en tomt att bygga på, lämnar du i första skedet in en ansökan till din kommun. Den består vanligtvis av en blankett som du hämtat hos kommunen och fyllt i, tillsammans med hus- och tomtritningar.

När alla handlingar är inlämnade, är det upp till kommunen att avgöra om du ska få bygglov. När bygglovet är beviljat beställs ditt hus och blir inbokat för leverans. Efter att ditt hus har blivit projekterat, normalt sex veckor före husleverans, blir du kallad till ett tekniskt samråd för att diskutera praktiska omständigheter som konstruktion, grundläggning och brandsäkerhet.

Vill du veta mer om hur det går till att söka bygglov? Hör med experten