Hur köper du nybyggt hus?

Här kan du läsa en om hur det är att köpa ett nybyggt hus. I våra lilla husköparskola kommer vi att gå igenom de grundläggande stegen i husköparprocessen. Husköparskolan innehåller åtta lektioner.

Vill du fördjupa dig ännu mera i hur det är att köpa nybyggt hus? Läs mer om husköparprocessen.

Lektion 1: Träffa en agent

Det första steget mot ditt nya hus är att träffa någon av våra agenter för ett helt förutsättningslöst möte.

Lektion 2: Träffa banken

Ta reda på vad behöver du veta inför mötet med banken. 

Lektion 3: Lägga grunden

Tillsammans tar du och din agent från Fiskarhedenvillan kontakt med en grundentreprenör. 

Lektion 4: Möte med bygglovsritare

Bygglovsritarens främsta uppgift är att optimera planlösningen och se till att huset klarar myndighets- och konstruktionskrav.

Lektion 5: Bygglovsansökan

Vi går igenom hur en bygglovsansökan kan gå till och vad som händer vid inlämmningen av den. 

Lektion 6: Energiberäkning

Innan du får bygglovet godkänt av kommunen gör vi på Fiskarhedenvillan alltid en energiberäkning. 

Lektion 7: Rita ditt drömkök

Det brukar sägas att köket är husets hjärta. Och vi är beredda att hålla med. 

Lektion 8: Tillverkningsorder

Lagom till årsskiftet kommer nu den allra sista delen i vår husköparskola – det sista steget innan byggfasen tar vid.