Östra Kallfors

Byggklar tomt om 1701 kvm i östra Kallfors. Tomten får bebyggas med en huvudbyggnad samt två sidobyggnader. Huvudbyggnaden får antingen uppföras i 1 plan med en byggnadsarea på max 200 kvm eller i 2 plan med en byggnadsarea på max 160 kvm.  

Detaljplan: http://www.sodertalje.se/upload/bo_bygga/bilder/P%C3%A5g%C3%A5ende%20planer/planer/J%C3%A4rna/Kallfors/%C3%96stra%20Kallfors/Planhandlingar%20utst%C3%A4llning%20P04000.pdf

Nybyggnadskarta (.pdf)
Plankarta (.pdf)  
Pantbrev 730 000:-
Taxeringsenhet 210

Pris 795 000:-

För mer information kontakta Göran Pettersson, 08-566 165 52 eller goran.pettersson@fiskarhedenvillan.se.